Księgi handlowe

Jeśli chcesz prowadzić działalność w formie spółki prawa handlowego lub osiągasz duże przychody

Czytaj

Księga Podatkowa

Jeśli jesteś osobą fizyczną i prowadząc działalność gospodarczą chcesz pomniejszać dochód do opodatkowania

Czytaj

Ryczałt ewidencjonowany

Jeśli jesteś osobą fizyczną i z działalności chcesz płacić podatek ryczałtowy i ewidencjonować tylko przychody

Czytaj

Kadry i Płace

Jeśli zatrudniasz lub chcesz zatrudnić pracowników na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Czytaj

Rozliczenia roczne przychodów z zagranicy

Rozliczymy Twoje dochody z zagranicy jeśli rozliczasz się w Polsce

Czytaj

Usługi związane z rejestracją działalności

Pomożemy zawiązać działalność gospodarczą lub spółkę prawa handlowego

Czytaj
RAKADO<br />rachunkowość <br />kadry <br />doradztwo

RAKADO
rachunkowość
kadry
doradztwo

Oferujemy prowadzenie księgowości oraz spraw kadrowych.


Obsługujemy Spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają siedzibę w Warszawie lub na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.


Zapisy księgowe prowadzimy w programie księgowym Comarch Optima. Za całokształt usług odpowiedzialna jest osoba posiadająca ponad 10-letnie doświadczenie  w prowadzeniu księgowości oraz w sporządzaniu sprawozdań finansowych, legitymująca się certyfikatem księgowym wydanym przez Ministra Finansów w 2011r. 


Działalność w zakresie prowadzenia księgowości objęta jest ubezpieczeniem OC. 

 

Przygotowujemy dokumenty zgłoszeniowe oraz aktualizacyjne składane w Urzędach Skarbowych oraz ZUS. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przesyłamy do właściwych organów wymagane prawem deklaracje, formularze, zeznania podatkowe, oraz pliki JPK.


Powierzając nam obsługę księgową i kadrową swojej firmy zdejmujesz z siebie wiele obowiązków, zyskujesz spokój oraz czas, który możesz poświęcić na rozwój swojej Firmy.

Nie jesteś jeszcze pewien?

Napisz do nas!

Przekonamy Cie że warto nam zaufać

Kontakt

Szukasz księgowego?

Oferujemy prowadzenie księgowości oraz spraw kadrowych. Obsługujemy Spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które posiadają siedzibę w Warszawie lub na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Zapisy księgowe prowadzimy w programie księgowym Comarch Optima. Za całokształt usług odpowiedzialna jest osoba posiadająca ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości oraz w sporządzaniu sprawozdań finansowych, legitymująca się certyfikatem księgowym wydanym przez Ministra Finansów w 2011r. Działalność w zakresie prowadzenia księgowości objęta jest ubezpieczeniem OC. Przygotowujemy dokumenty zgłoszeniowe oraz aktualizacyjne składane w Urzędach Skarbowych oraz ZUS. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw przesyłamy do właściwych organów wymagane prawem deklaracje, formularze, zeznania podatkowe, oraz pliki JPK. Powierzając nam obsługę księgową i kadrową swojej firmy zdejmujesz z siebie wiele obowiązków, zyskujesz spokój oraz czas, który możesz poświęcić na rozwój swojej Firmy.

FAQ

Czy poza ustalonym cennikiem będę ponosić jeszcze jakieś koszty?
W ramach ustalonego cennika wykonujemy wszystkie czynności niezbędne do pełnej obsługi księgowej Zleceniodawcy. Jeśli zajdzie taka potrzeba i będziemy wykonywać dodatkowe czynności związane np. z uzyskaniem finansowania bądź przygotowaniem szczególnych zestawień na potrzeby urzędów lub instytucji kontrolujących wówczas w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą przed wykonaniem takich czynności ustalimy wysokość opłaty.
Na jaki okres mogę podpisać umowę i jaki jest okres wypowiedzenia?
Umowę zawieramy na czas określony tj. na jeden rok, po tym okresie umowa staje się umową zawartą na czas nieokreślony i ma miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, czyli jeśli wypowiesz umowę w styczniu to obowiązywać ona będzie jeszcze przez następny miesiąc.
Czy nawiązanie współpracy możliwe jest również w trakcie roku?
Nawiązanie współpracy możliwe jest w dowolnym momencie. Jeśli rozpoczęcie współpracy rozpoczyna się w trakcie trwającego roku obrachunkowego konieczne będzie przekazanie dokumentów zamknięcia ostatniego okresu obrachunkowego oraz przekazanie całości dokumentacji od początku roku.
W jakim terminie przekazywać dokumenty księgowe?
Dokumenty księgowe należy przekazać do Zleceniobiorcy najpóźniej do 5-go dnia następnego miesiąca. Można też dokumenty księgowe przekazywać sukcesywnie nie czekając na końcowy termin.
W jaki sposób mogę przekazywać dokumenty księgowe?
Preferujemy przekazywanie dokumentów księgowych za pośrednictwem maila w formacie PDF ale przyjmujemy również dokumenty w formie papierowej. Jeśli dokumenty przekazywane są w postaci plików PDF wówczas oryginały pozostają w dyspozycji Zleceniodawcy a my przesyłamy raz w miesiącu Rejestry wg których należy ułożyć i przechowywać dokumenty. W przypadku przechowywania oryginałów dokumentów księgowych u Zleceniobiorcy należy je dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby klienta. Sposób przekazania dokumentów w formie papierowej ustalany jest indywidualnie przy podpisywaniu umowy.
Czy będę mieć dostęp do swoich dokumentów
W okresie roku księgowego do momentu jego zamknięcia przekazane dokumenty w formie papierowej pozostają u Zleceniobiorcy. Możemy je udostępniać w dwojaki sposób: skan dokumentu przesłany na adres mailowy lub w oryginale za poświadczeniem odbioru.
Jak dowiem się jakie mam płatności z tytułu podatków i składek?
Informację o płatnościach wysyłamy na adres mailowy zapisaną w umowie niezwłocznie po zaksięgowaniu przekazanych dokumentów, jednak nie później niż w dniu kiedy przypada płatność. W przypadku Zaliczki na podatek dochodowy jest to 20 dzień każdego miesiąca albo kwartału, w przypadku podatku VAT jest to 25 dzień każdego miesiąca albo kwartału a w przypadku składek ZUS od osób zatrudnionych jest to 15 dzień każdego miesiąca.
Ciekawostki

Zapraszamy do lektury

Księgowość dla spółek Warszawa
Księgowy Warszawa:

Księgowość dla spółek Warszawa

Księgowość w firmie, wbrew pozorom nie bywa wcale prosta. Wymaga to z reguły zatrudnienia wyspecjalizowanego pracownika...

Podwójne opodatkowanie - jak uniknąć?
Księgowy Warszawa:

Podwójne opodatkowanie - jak uniknąć?

Sam fakt posiadania polskiego obywatelstwa nie oznacza automatycznie, że osoba jest zobowiązana do zapłaty podatku w Polsce.

Chcesz wiedzieć więcej?