Usługi związane z rejestracją działalności

Usługi związane z rejestracją działalności

Jeśli potrzebujesz pomocy aby związać działalność gospodarczą lub spółkę prawa handlowego pomożemy przejść przez procedury z tym związane. 

Jeśli jako osoba fizyczna chcesz prowadzić działalność gospodarczą masz do wyboru szereg możliwości. Zadzwoń opowiedz czym chcesz się zająć a znajdziemy dla Ciebie optymalną formę rozliczeń z urzędem skarbowym. Pomożemy w wypełnieniu wniosku o zawiązanie działalności gospodarczej oraz dokonamy odpowiednich zgłoszeń abyś mógł poświęcić się w całości rozwojem swojego biznesu.

Jeśli chcesz prowadzić biznes w formie spółki prawa handlowego możemy na Twoje zlecenie zająć się przygotowaniem dokumentów i pomóc zawiązać Spółkę w sposób uproszczony za pośrednictwem platformy S24 udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki takiej formie koszty założenia Spółki ograniczone są do minimum  (250 zł + 100 zł) a wnioski zarejestrowane przez portal s24 rozpatrywane są w ciągu jednego dnia roboczego. Jest jeden warunek do spełnienia: wszyscy wspólnicy muszą dysponować podpisem kwalifikowanym albo kontem ePUAP z profilem zaufanym. 

Konto na ePUAP i profil zaufany możesz utworzyć bez ponoszenia żadnych kosztów a jeśli posiadasz osobisty rachunek bankowy utworzysz go za pośrednictwem banku.

Podpis kwalifikowany wymaga zawarcia umowy z Krajową Izbą Rozliczeniową, uzyskanie go z racji procedury postępowania jest dłuższe niż uzyskanie profilu zaufanego i wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

Zapraszamy!

Chcesz wiedzieć więcej?