Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Księga podatkowa, określana też jako podatkowa księga przychodów i rozchodów, obowiązuje w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich  uzyskujących przychody netto ze sprzedaży towarów, usług, produktów i operacji finansowych nie wyższe niż 2 miliony euro.


Dla tej grupy klientów przygotowaliśmy ofertę prowadzenia księgi podatkowej uwzględniającą rozliczenia VAT.


Cennik usług uzależniony jest od ilości przekazywanych dokumentów lub wytwarzanych podczas księgowania zapisów księgowych:

            

  50 zł netto /m-c – same deklaracje *)                             

150 zł netto /m-c – do 10 dokumentów

200 zł netto /m-c – do 20 dokumentów

250 zł netto /m-c – do 30 dokumentów

300 zł netto /m-c – do 50 dokumentów

    5 zł netto /m-c – każdy następny dokument


Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT  - upust 50 PLN w każdym przedziale ilościowym dokumentów.

W ramach cennika prowadzimy ewidencję i rozliczenia VAT, ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, wyliczamy zaliczkę na podatek PIT oraz VAT sporządzamy pliki JPK i wysyłamy je do właściwego Urzędu Skarbowego. Prowadzimy kontrolę rozrachunków i na życzenie klienta potwierdzamy salda z kontrahentami. 


Roczne rozliczenie podatkowe  PIT z działalności gospodarczej przygotowujemy i wysyłamy gratis. 


Roczne rozliczenie podatkowe PIT w połączeniu z innymi przychodami rozliczamy odpłatnie. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w zależności od rozmiarów części składowych zeznania.


Dokumentem księgowym (dostarczonym/wytworzonym) jest: faktura, paragon lub inny dokument księgowy,  5 pozycji na wyciągu bankowym/raporcie kasowym, pozycja z polecenia księgowania.


*) - jeśli działalność została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT ale nie prowadzi jeszcze działalności.

Chcesz wiedzieć więcej?