Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płacony jest od przychodu bez uwzględnienia kosztów. Z tej formy opodatkowania mogą korzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki osobowej. Limity obowiązujące dla tej formy opodatkowania wynoszą 250 000 Euro rocznie.


Jeśli Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym nie wyklucza Twojej działalności z tej formy opodatkowania mamy dla Ciebie ofertę prowadzenia ewidencji sprzedaży z uwzględnieniem VAT jak również bez VAT.


Cennik usług uzależniony jest od ilości przekazywanych dokumentów lub wytwarzanych podczas księgowania zapisów księgowych:

               

   50 zł netto /m-c – same deklaracje *)                             

150 zł netto /m-c – do 10 dokumentów

200 zł netto /m-c – do 20 dokumentów

250 zł netto /m-c – do 30 dokumentów

300 zł netto /m-c – do 50 dokumentów

    5 zł netto /m-c – każdy następny dokument


Prowadzenie ewidencji sprzedaży bez ewidencji VAT  - upust 50 PLN w każdym przedziale ilościowym dokumentów.


W ramach cennika prowadzimy ewidencję sprzedaży i rozliczenia VAT, ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Wyliczamy zaliczkę na podatek PIT oraz VAT, sporządzamy pliki JPK i wysyłamy je do właściwego Urzędu Skarbowego. 


Roczne rozliczenie podatkowe PIT z działalności gospodarczej przygotowujemy i wysyłamy gratis. 


Roczne rozliczenie podatkowe PIT w połączeniu z innymi przychodami  rozliczamy odpłatnie. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w zależności od rozmiarów części składowych zeznania.Dokumentem księgowym (dostarczonym/wytworzonym) jest: faktura, paragon lub inny dokument księgowy,  5 pozycji na wyciągu bankowym/raporcie kasowym, pozycja z polecenia księgowania.


*) - jeśli działalność została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT ale nie prowadzi jeszcze działalności.

Chcesz wiedzieć więcej?