Księgi handlowe

Księgi handlowe

Księgi handlowe określane też jako księgi rachunkowe mają obowiązek prowadzić nie tylko spółki prawa handlowego takie jak: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne ale też w określonych sytuacjach osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, usług, produktów i operacji finansowych przekroczą w roku poprzednim 2 000 000 euro.


Dla tej grupy klientów przygotowaliśmy ofertę prowadzenia ksiąg handlowych uwzględniającą rozliczenia VAT.


Cennik usług uzależniony jest od ilości przekazywanych dokumentów lub wytwarzanych podczas księgowania zapisów księgowych:

            

  50 zł netto /m-c – same deklaracje *)                             
300 zł netto /m-c – do 15 dokumentów

400 zł netto /m-c – do 30 dokumentów

600 zł netto /m-c – do 50 dokumentów

    5 zł netto /m-c – każdy następny dokument


Prowadzenie księgi handlowej bez ewidencji VAT  - upust 50 PLN w każdym przedziale ilościowym dokumentów.

W ramach cennika prowadzimy ewidencję i rozliczenia VAT, ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, wyliczamy zaliczkę na podatek CIT oraz VAT sporządzamy pliki JPK i wysyłamy je do właściwego urzędu skarbowego. 


Roczne rozliczenie podatkowe CIT przygotowujemy i wysyłamy gratis.


Za sporządzenie bilansu pobieramy opłatę w wysokości średniej ceny usług z 6 m-cy,  jednak nie mniej niż 350 PLN


Dokumentem księgowym (dostarczonym/wytworzonym) jest: faktura, paragon lub inny dokument księgowy,  5 pozycji na wyciągu bankowym/raporcie kasowym, pozycja z polecenia księgowania.


*) - jeśli spółka została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT ale nie prowadzi jeszcze działalności.

Chcesz wiedzieć więcej?