Kadry i Płace

Kadry i Płace

Dla pracodawców zatrudniających pracowników na umowę o pracę lub zlecenie proponujemy usługi kadrowo-płacowe.

Zlecenie usług kadrowo-płacowych firmie zewnętrznej redukuje koszty związane z utrzymaniem specjalistycznych etatów oraz z zakupem niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego. Sprawy kadrowo-płacowe pracowników prowadzone są przy użyciu oprogramowania Comarch ERP Optima gwarantującej bezpieczeństwo i poufności danych.

Zakres świadczonych usług ustalamy z Klientem indywidualnie w zależności od istniejących potrzeb.

Przewidywany koszt miesięczny, standardowych usług kadrowo-płacowych: 

 

–  kwota   60 zł netto /1 os

–  kwota 110 zł netto /2 os

–  kwota 150 zł netto /3 os

–  kwota 180 zł netto /4 os

–  każda następna osoba 40 zł netto, powyżej 10 osób upusty ustalane indywidualnie.

 

(Osoba – pracownik / zleceniobiorca)


W zakres standardowych usług kadrowo-płacowych wchodzą między innymi: prowadzenie teczek osobowych pracowników, skierowania na badania lekarskie, sporządzanie umów o pracę i aneksów, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, oświadczeń zgodnie z Kodeksem Pracy, ewidencja świadectw lekarskich, rejestracja i wyrejestrowanie pracownika w ZUS-ie, sporządzanie listy płac i kwitków wypłaty, naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, sporządzanie i wysyłanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS wraz z obowiązującymi załącznikami oraz miesięcznych raportów RMUA, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do urzędu skarbowego PIT-4R, rozliczenia roczne pracowników PIT-11 i PIT-40,

Chcesz wiedzieć więcej?